Индустриален Алпинизъм – Обучения

2012: През изминалата 2012 година Профикст ЕООД обучи за въжен достъп по системата на IRATA 50 курсисти на седем проведени курса. От тях 31 са IRATA Level 1, Дванадесет са Второ Ниво и Седем са Трето Ниво. В курсовете участваха Българи, Турци, Сърби, Унгарци, Французи, Молдовци, Македонци и Англичани. Всеки от тях усепшно издържа изпита си.