Brasov Course May

Rope Access February 2014

January 2014

IRATA Training Bulgaria

IRATA Qualification Level 1 Level 2 Level 3

IRATA 2013 – 2014

NATE Курсове България

IRATA Kursove 2013

Индустриален Алпинизъм – Обучения

2012: През изминалата 2012 година Профикст ЕООД обучи за въжен достъп по системата на IRATA 50 курсисти на седем проведени курса. От тях 31 са IRATA Level 1, Дванадесет са Второ Ниво и Седем са Трето Ниво. В курсовете участваха Българи, Турци, Сърби, Унгарци, Французи, Молдовци, Македонци и Англичани. Всеки от тях усепшно издържа изпита си.