Видео – IRATA Курсове

Видео от курсовете за индустриален алпинизъм по IRATA

ИРАТА Курс Февруари – 2014

Тестове на шоково натоварване на текстилни ленти

Курс Януари – 2014

Курс Ноември – 2013

Новият Petzl ASAP Lock

Работа от Въже – Обучение

Работа от Въже в Чужбина – Сертификат

Working at Height courses

IRATA Rope Access Training Bulgaria


Квалификация по Въжен Достъп


Курсове IRATA Румъния


Diagonal Tensioned Line at the worksite IRATA


Има и Трудни Моменти по Време на Курса

ИРАТА Спасяване от Режим на Спускане – Маневра за Първо Ниво по IRATA

IRATA Кръстосан Полиспаст – Екипно Пренасяне на Товар Чрез Система От Макари

Симулация на евакуация от ветрогенератор/кула

IRATA Спасяване на Пострадал от Помощно Катерене (Траверс) – С Допълнително Въже

Спасяване За Първо Ниво – Пострадалият е в Режим на Спускане – Десаньор