• София,
  • Бул. История Славянобългарска №8

Индустриален Въжен Достъп - Profixt - Индустриален въжен достъп

Въженият достъп е метод за работно позициониране, произлязъл от техниките използвани при катерене и пещерно дело, позволяващи на работници да достигат труднодостъпни места на височина употребявайки въжета вместо скеле, вишки, люлки и други платформи.
Индустриалните обекти и проекти могат да се възползват от въжения достъп по редица начини:
Въженият достъп позволява извършването на единица работа с по-малко работници и по-малко екипировка от алтернативните методи.
Инсталирането и премахването на въжените системи е бързо и лесно.
Рискът по време на работа е намален.
Техниките са безопасни и водят до по-малко инциденти от работата на скеле или с тежки машини.
Не се налага спирането на работните процеси за да се извърши работата по въжен достъп.
Две организации следят за обучението на техници по индустриален въжен достъп:
Industrial Rope Access Trade Association – IRATA

Society of Professional Rope Access Technicians – SPRAT

Те са двете основни световни организации предлагащи стриктно обучение и сертифициране на техници и подсигуряващи работата на труднодостъпни места да бъде извършвана безопасно и компетентно.

Обучение по IRATA въжен достъп